Første nestleder i Norges bondelag, Bjørn Gimming, kommer og foredrar over teamet «Klimautslipp og landbrukets rolle – Gode argumenter i klimadebatten».

– Klimatiltak i jordbruket har vært mye i fokus, og Gimming er blant de dyktigste på dette temaet, fastslår Anne Okkenhaug Bentsen i Landbrukets fagråd Hadeland.

På møtet presenteres også den nytilsatte prosjektlederen for klimaprosjekt innen landbruket på Hadeland, Marte Helene Tøfte.

 

Fjøs med robotstyrte gjødselskrapere

Bondeorganisasjonene i Norge har kommet med 30 tiltak for å få ned klimautslipp fra landbruket. Ett av dem er en bedre håndtering av husdyrgjødsla som står for metanutslipp. Da passer et fjøsbesøk, som er lagt inn i fagmøteprogrammet.

Besøket legges til Arne Bildens ammekufjøs på Jaren, som han i 2017 bygde om fra tallefjøs til liggebåser. I vinter monterte han inn to robotstyrte gjødselskrapere, som skal være blant de første i sitt slag i landet.

LES OGSÅ: