Storfjøs planlegges i Gran. Det bekymrer nabo og lokalpolitiker

Det planlegges et nytt, stort fjøs i Lynnebakka i Gran. Torsdag løftet nabo og kommunestyrerepresentant Dag-Kristian Prestkvern (GBL) planene inn i kommunestyrets møte.