Storgata ble satt sjakk matt i natt

Sjakkbrikker og butikkskilt hindret innkjøringen til Gran sentrum sørfra fredag morgen.