Gå til sidens hovedinnhold

Størk Hansen: Flasketuten peker på

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Sør-Øst har tatt grep om sykehusstrukturen i Oppland og Hedmark. To ganger har Sykehuset Innlandet måttet omgjøre sine utredninger om framtidig sykehusstruktur: Første gangen da de tok en snarvei og omgikk veiviserens krav om å utrede 0-alternativet. «Gi gass- entusiastene» (de som ville omgå lover og regler) protesterte på det kraftigste. AP-politikerne forsøker nå samme taktikken og ber om at spaden settes i jorda NÅ. Ikke noe mer «dikkedarier» om økonomi, sengeplasser, kommuneøkonomi, miljø og pasienter. NÅ skal dette gjennomføres.

Andre gangen var nå, i 2019. I grunnen ble hele utredningen til SI parkert. Helse Sør-Øst tok over. De er ganske enkelt ikke fornøyde med de økonomiske innsparingene, og de er ikke glade for plasseringen av det nye sykehuset. Styreleder ble sparket.

Situasjonen er nå slik at alle politikere som har godtatt nedskjæringene gjennom de siste sju årene for å kunne bygge ett komplett akuttsykehus for Oppland og Hedmark (som nå kalles hovedsykehus), har begynt å få kalde føtter.

Det er mange nå som kjemper for at ”sitt ” sykehus skal bli akuttsykehuset (som skal komme i tillegg til hovedsykehus). Politikerne i Gjøvik (AP, SP, og H) kjempet for at Gjøvik akuttsykehus skulle bli et elektivt sykehus. Nå har de snudd på hælen, og de er for at Gjøvik skal bli det «ekstra» akuttsykehuset. Lillehammer kjemper for sitt sykehus, og Elverum kjemper for sitt. Og bakom ler Helse Sør-Øst seg i hjel.

I stedet burde partiene, politikere og de ulike «områder» slå sine pjalter sammen og slåss for den sykehusstrukturen vi har nå. Bruk 8.6 milliarder på Reinsvoll, Sanderud, Gjøvik, Lillehammer og Elverum akuttsykehus. Skrinlegg de vanvittige planene om at det såkalte Innlandet skal ha et hovedsykehus. Hedmark og Oppland er like stort som Danmark. I Danmark har de 85 somatiske og psykiatriske sykehus .. 85 folkens.. Vi er langt færre innbyggere, men geografien tilsier at akuttfunksjoner ikke kan konsentreres slik som det nå planlegges. Hovedsykehuset blir altfor lite, og det blir altfor få sengeplasser til å ta seg av den voksende skaren av eldre og syke mennesker. Vi må stå sammen mot helsebyråkrater og politikere som ikke tar hensyn til hvilke behov pasientene har – og hvor de bor.

Vi leser dagens planer slik:

De 8,65 mrd i lån skal brukes på Mjøssykehuset alene. Alle bygningstilpasninger og oppgraderinger for det «ekstra» akuttsykehuset, det elektive sykehuset og LMS-ene må SI selv skaffe penger til. Det dreier seg om betydelige kostnader, og eneste løsning er ytterligere senge- og bemanningskutt.. Det er uklart hvordan pasientstrømmene blir i den foreslåtte modellen. Det er ikke sannsynlig at det blir mindre flytting mellom de forskjellige enhetene enn i dag. HSØ vet godt at stråleenheten, av sterke faglige grunner, burde være på Mjøssykehuset. Men det vil koste 4-500 mill, og de sier klart at de pengene har man ikke. Prosjektleder Bøhler har sagt at de nå betrakter Stråleenheten som «løs» i forhold til scenarier og modeller, dvs at den kan ligge på akuttsykehus, elektivt sykehus eller «utenfor alt». Dette utsagnet kan ikke være seriøst ment. Det er faglig, helt absurd.

SI slipper ikke unna krav om store nedskjæringer, og innen 2023 må de ha sagt opp 500 ansatte.

HSØ har laget et oppsett for regnskapsmessig resultat fram til 2053. I den grafen de har laget, er årene fra 2026 til og med 2030/34 (avhengig av alternativ) svært utfordrende. På grunn av store forventede nedskrivinger av anlegg som ikke inngår i «målbildet», viser beregningene meget store årlige tap for hele foretaket, både før og etter oppstart av nytt sykehus.

Oppsummering:

Dette dreier seg om penger, kroner og øre. Samme hvordan de vrir og vender seg, så er det alt for lite penger i potten, og altfor store lovnader. Hovedsykehuset blir lite, og selv da er det ikke nok penger. Det finnes ikke fem øre til å ruste opp de andre sykehusene. Hvordan vil helsebyråkratene løse dette? Jo, med ytterligere nedskjæringer – store nedskjæringer, som skrevet, over 500 ansatte må sies opp før 2023. Etter at byggingen begynner, viser HSØ`s egne prognoser meget store årlige tap mange år fram i tid.

Hvem skal betale for dette kaoset? Pasientene vil få et enda dårligere helsetilbud, og vil måtte betale med liv og helse, og vi er heldige, dersom ansatte vil stå i jobben som vil kreve stadige omstillinger og krav til en økende effektivitet som også for dem vil være en belastning for helsa.

Til alle medborgere i Oppland og Hedmark: Står vi ikke sammen mot denne galskapen - taper vi, og helsebyråkratene vinner.

Så enkelt er det.

Bykampen om å få det «ekstra» akuttsykehuset er patetisk, og vil ikke på langt nær bli de sykehus vi har i dag.

JA til akuttsykehusene på Reinsvoll og Sanderud, i Gjøvik, Lillehammer og Elverum.

Kommentarer til denne saken