1. juledag blir det mye og flott musikk å høre i høytidsgudstjenesten i Jevnaker kirke, med innleide musikere i stjerneklasse.

Sangerne Gunda Marie Bruce og Tor Kessel vil sammen trompetist Thomas Petersen være med å løfte det musikalske uttrykket i gudstjenesten. De blir å høre både solistisk og sammen med menigheten i julens mange vakre salmer, sanger og liturgi. I tillegg skal kirkens flotte orgel få klinge i all sin prakt.

Det er takket være kulturmidler fra Hamar bispedømme at det er mulig å gjøre så mye ekstra ut av musikken i juledagsgudstjenesten dette året.

Fra gammelt av har 1. juledag vært en stor høytidsdag og selve høydepunktet i julefeiringen. Men i de senere årene har julens tyngdepunkt for folk flest, og i hele samfunnet, forskjøvet seg til førjulstiden. I år vil Jevnaker menighet sette nytt fokus på den store høytidsdagen og med dette markere den som en av de viktigste dagene i kirkeåret.

Sopranen Gunda Marie Bruce er en allsidig og populær sanger som stadig trekker fulle hus på konserter. Mange fra lokalbefolkningen kjenner henne blant annet fra sommerkonsertene på Hadeland Glassverk, Mariakirken på Gran og fra Ringeriksoperaen. Bruce bor på Eina, men kommer opprinnelig fra Oslo. Sin utdannelse har hun fra Operahögskolan i Stockholm, Barratt Due Musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole.

Tor Kessel, baryton, har vokst opp på Jevnaker. Han er utdannet ved Trøndelag Musikkonservatorium med Svein Bjørkøy og Sissel H Aune som lærere. Han er i dag fulltids frilans solist, og har bl.a. hatt oppdrag for Det Norske Solistkor, Norsk Kammerorkester, Oslo Domkor og Nidarosdomens guttekor. I tillegg til operaroller for distriktsoperaer i Norge, har han også turnert for Rikskonsertene og hatt oppdrag for NRK TV. Utover det klassiske repertoaret har Tor Kessel også gjort seg bemerket innenfor jazz- og vise-sjangeren.

Thomas Petersen, trompet, har siden 2014 deltatt med sitt eminente spill i utallige konfirmasjonsgudstjenester i Jevnaker-kirkene. Han skulle dermed være godt kjent for lokalbefolkningen. Thomas er bosatt på Jaren og jobber ved Hadeland kulturskole og musikklinja ved Hadeland videregående skole.

Han er utdannet trompetist ved Norges musikkhøgskole og er frilans musiker innenfor flere sjangere både som dirigent og trompetist.

Sammen med de innleide solistene deltar kirkens faste betjening og konfirmanter i gudstjenesten.

Etter at planene ble lagt, har det imidlertid blitt innført nye koronarestriksjoner.

Høytidsgudstjenesten i Jevnaker kirke gjennomføres med gjeldende smittevernregler, slik at det skal være trygt å komme i kirken. Det er begrenset antall plasser, så de som vil være på den sikre siden, anbefales å melde seg på i forkant. Påmelding skjer til Jevnaker menighet, se øvrig annonsering av julens gudstjenester.

Velkommen til en flott julefeiring i Jevnaker kirke!