Gå til sidens hovedinnhold

Stortingsvalg 2021

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsvalget 2021 vil også være et klimavalg.

Venstre vil løse klimakrisen ved å ta vare på naturen og kutte utslipp. Venstre vil stanse leting etter olje men fortsette å bore etter olje. Uten oljen vil det foreløpig være meget krevende å skaffe nok midler til forskning og investering i miljøvennlige og meget dyre klimaløsninger. Framtidige bærekraftige klimaløsninger vil kreve solid økonomi. Her må politikerne ta ansvar.

MDG vil stanse leting og boring etter olje.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har i Stortinget fått gjennomslag for Fullføringsreformen i norsk skole, som innebærer at alle elever vil få anledning til å fullføre videregående skole uten tidsavgrensning. Det legges til rette for et fagtilbud, som har som intensjon at elever lettere skal kunne fullføre og bestå et skoleløp t.o.m. videregående skole.

Under Stortingsbehandlingen av fullføringsreformen er det foreløpig ikke tatt stilling til timetall for fellesfagene/ obligatoriske fag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk, historie m. fl.

Elever i videregående skole vil ha fortrinnsrett til egen nærskole, men kan også søke seg til videregående skoler over hele landet.

Det er delte meninger om fylkesreformen og Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at de fylker som ønsker seg tilbake til tidligere fylkesordning, skal få anledning til det.

Det er imidlertid slik at overgang til storfylker har medført vesentlige endringer. Mange har mistet jobben og mange har fått nye jobber. Storfylkene har lagt nye rammer for arbeids- og næringsliv og det er tilført vesentlige ressurser til disse. En brå endring tilbake til de «gamle» fylkene vil kunne få uventede negative konsekvenser.

Det er til nå lagt så mye innsats og investering i organisering av ny fylkesstruktur i Norge, at den fortjener en grundig evaluering før nye endringer kan skje.

Kommentarer til denne saken