Å hen skal vi få nok energi?

Sitter og funderer på å hen vi skal få nok energi til vårt daglige liv. Vi trenger energi til oppvarming av boliger, drivstoff til kjøretøy, varmtvann i dusjen med mer.

I Norge var vi heldige som fant olja. Den har vøri ei lykke for oss. Nå kan det se ut som vi er i et vendepunkt hvor vi må enten terminere utnyttelsen av denne ressursen eller foreta en drastisk nedskalering. Samtidig som Europa skriker etter denne ressursen.

Da jeg gikk på skolen lærte jeg at jorda vår har en glødende kjerne, dess dypere vi kommer fra overflaten, jo varmere er det. Åffer tenker man ikke lenger på å utnytte denne energikilden? Noen har skjønt det og utnytter jordvarme til oppvarming. Med dagens teknologi, er det også fullt mulig å lage elektrisitet/ strøm, fra slike kilder. Dette er et element jeg savner i dagens debatt om energikrisen.

Å hen skal vi spare?

Hver eneste forbruker skrur ned panelomna, sparer på dusjing, slår av lys med mer. Dette er riktig og bra, men å gjør resten av samfunnet?

– Jo, vi bygger ut gatelys med kabler så grove som mannearmer og jeg kan ikke forestille meg å mye energi dette utgjør. Trodde vegfarende hadde lys på sine kjøretøy. Mange andre steder er det fotoceller som skrur på lyset, når det er bevegelse i området. Kan ikke det være noe å bruke til å redusere vårt strømforbruk?

Jeg bare lurer!