Det er en underlig situasjon i strømmarkedet for tiden. Europeiske gasslagre er mer eller mindre stapp fulle, mens strømsituasjonen i Norge er friskmeldt.

Likevel er prisene igjen på et historisk sett svært høyt nivå, skriver Nettavisen. Det henger dels sammen med utfall av svensk kjernekraft, dels svært stor usikkerhet rundt Europeisk forsyningssikkerhet i vinter.

Prisene går oppover

Denne usikkerheten gjenspeiles i strømprisene. I formiddag «trodde» markedet at strømprisen i Sør-Norge på rundt 2,1 kroner per kWh, men da de endelige strømprisene fra Nordpool dukket opp, var prisen vesentlig høyere:

Snittprisen i de tre sørlige prisområdene øker med over 16 prosent fra i går, og ender på 2,5 kroner per kWh.

Det blir forholdsvis jevne strømpriser gjennom dagen, med en liten topp på morgenen og tidlig kveld på nesten 3 kroner.

Strømprisen i dag og i morgen:

Prisene i Midt-Norge går marginalt ned, mens Nord-Norge ender opp med den nest høyeste strømprisen på lang tid, bare slått av ekstremprisene på mandag forårsaket av svenske forberedelser til vinterdrift.

Billigere i Norge

Det at vannmagasinene i Norge har blitt friskmeldt er ganske tydelig når man ser på prisene i resten av Europa. Norge har den laveste prisen i Europa, med unntak av i England i morgen.

Årsakene til de høye prisene i Europa er blant annet lavere produksjon av vindkraft. Dermed blir det i større grad gassprisen som styrer strømprisen.

Eksport

Det at prisene er lavere i Norge enn våre naboland betyr samtidig at eksporten pågår mer eller mindre for fullt fra Sør-Norge gjennom dagtimene.

I morgen vil eksporten se ut som følger:

  • Tyskland: 29 GWh
  • Danmark: 27 GWh
  • Sverige (SE3): 23,1 GWh
  • Nederland: 12 GWh
  • England: 1,2 GWh netto import

Unntaket er England, der strømmen i større grad går fram og tilbake. Dette skulle den egentlig ikke ha gjort basert på den endelige strømprisene, men skjer fordi markedet tidligere i dag trodde strømprisen skulle bli rundt 40 øre billigere. Strømmen på kabelen til England avgjøres i en egen auksjon tidligere på dagen.