GRINDVOLL: Husstander på Grindvoll og i Sognsbygda måtte klare seg uten strøm fra tidlig kveld fredag.

- En god del var berørt, men jeg har ikke eksakte tall på hvor mange det er snakk om, forteller Øivind Grøv, som lørdag morgen hadde vakt ved Hadelands energis driftssentral.

Han forteller at strømmen ble borte rundt klokken 18 og at alle hadde strøm igjen en time over midnatt.

- Det dreier seg om en feil på høyspentlinja. Den er utbedret, sier Grøv.

- Hva slags feil er det snakk om?

- Jeg har ikke lyst til å si noe mer enn det. Det blir for detaljert og teknisk, svarer han.