Gå til sidens hovedinnhold

SV-topp på Lunner-besøk

Lunner SV hadde tirsdag 1. juni besøk av Kirsti Bergstø, som er nestleder i SV og SVs stortingskandidat for Akershus.

Ditt Hadeland

Etter at Lunner gikk inn i Viken, er vi ikke lenger med i Oppland valgdistrikt, men velger stortingskandidater sammen med Akershus. Bergstø bor i Nittedal og tok turen til Lunner for å bli kjent med den nye kommunen hun håper å få representere på stortinget etter valget til høsten.

Vil ikke åpne nye hytteområder

Vi møttes på Mylla, gode omgivelser for å snakke om markagrensa, allemannsretten, beitedyr, betydninga av sammenhengende naturområder og konsekvenser privat hytteutbygging gir for både mennesker og natur. For oss i Lunner er det viktig å ta vare på naturen og kulturlandskapet vi er så heldige å forvalte, og vi i Lunner SV ønsker ikke å åpne nye områder for hytteutbygging.

Bekymret for flyktningpolitikken

Vi diskuterte også vår bekymring for flyktningpolitikken under korona. På grunn av stengte grenser i Sør-Europa og som en konsekvens av korona-pandemien, kommer veldig få flyktninger seg til Norge. Vi ønsker at Norge skal hjelpe mennesker som har behov for beskyttelse, og at landet vårt skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser. Færre mennesker enn vedtatt blir bosatt i kommunene, også på Hadeland. Dette har konsekvenser for oss som bor her ved at det går ut over kvaliteten hos flyktningtjenesten og voksenopplæringa i Lunner når vi stadig må kutte ned på godt fagmiljø og får mindre overføringer fra staten fordi flyktningene uteblir.

I Lunner har vi hatt gode resultater og fått flere priser for arbeidet vårt med integrering og å få folk ut i arbeid. Flyktningtjenesten og voksenopplæringa har også vært gode og store arbeidsplasser i kommunen, med 40 ansatte på det meste. Nå er dette halvert, og står i fare for å reduseres ytterligere.

Mer penger til kommunene

Et annet tema som kom opp var selvfølgelig kollektivtransport, og Bergstø forstod godt viktigheten for Lunner av å bli med i Ruter-samarbeidet og at det satses på Gjøvikbanen. I tillegg ble det diskutert kommuneøkonomi og at Lunner kommune sliter med å gi tilfredsstillende tjenester på grunn av trange budsjetter. Lunner SV håper på ny rød-grønn regjering som vil jobbe for mer penger til kommunene.

Kommentarer til denne saken