Svaksynte Olga (55) fra Brandbu må prioritere hardt for å ha muligheter til å komme seg ut

Olga Bildengjerdingen fra Brandbu er sterkt svaksynt. Hun er kritisk til det hun mener er for lave beløp til bruk av TT-kort og at det setter stramme begrensninger for å komme ut. I tillegg ber Olga butikkdrivere om å holde fortau ryddigere.