Gå til sidens hovedinnhold

Svar og spørsmål til varaordfører

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Registrerer at varaordfører i sitt «svar» til meg sier at han gjerne tar en prat om hvordan ansatte best kan ivaretas også ved andre former for omstilling.

Svaret antyder at det er gjort i denne saken, men mine kollegaer skal vite at det er ikke gjort.

LES OGSÅ: Reagerer på privatisering av park og samferdsel: – De ansatte opplever dette som tøft

Helt siden jeg kritiserte varaordførers utsettelsesforslag vedrørende nytt helse og omsorgssenter før jul hvor Dag Lindheim svarte og forsikret om at varaordfører og han ønsket å bidra som best og vil søke god kontakt med de ansatte har ingen av de to tatt kontakt.

LES OGSÅ:

Dette svarer Oulie

Avisen Hadeland ba varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) om en kommentar på utspillet fra Hvalsbråten. Dette svarer Oulie via e-post:

«Bakgrunnen for denne saken var rådmannens sitt forslag om å bygge en ny driftsstasjon i Mohagen til 59 millioner kroner, som skulle romme blant annet kommunens virksomhet innen «Samferdsel og park». Kommunen kjøper i dag tjenester av et ikke ubetydelig omfang, i tillegg til å ha egne ansatte og maskiner for å drifte kommunale veier og uteområder.

Gran kommune har også behov for investeringer i omsorgsbygg og vedlikehold av øvrige bygg. Derfor valgte kommunestyregruppa i Senterpartiet å ikke gå inn for bygging av ny driftsstasjon, men først be rådmannen se på hvor stort omfang Gran kommune bør ha på egen virksomhet for å drifte kommunale veier og uteområder.

Det er tidligere gjort flere vedtak i kommunestyret om denne saken, der Senterpartiet har stemt samlet. I formannskapsmøtet den 10. juni valgte en representant å stemme for å stanse prosessen med å innhente tilbud på deler av virksomheten, slik rådmannen anbefalte.

Rådmannen signaliserte i juni i fjor behov for omstillinger i Gran kommune. Det er viktig å ha en god og ryddige prosesser i forbindelse med endringer som berører arbeidsforhold og ansattes rettigheter. Vi tar gjerne en prat med Hvalsbråten om hvordan ansatte best kan ivaretas også ved andre former for omstillinger. Et godt samarbeid mellom folkevalgte, tillitsvalgte og rådmannen er viktig for å ivareta de ansatte i kommunen.»

Den eneste kontakten har vært ett møte for kort tid siden som faktisk ansatte tok initiativ til.

De ansattes organisasjoner har i notat vedlagt saken til kommunestyret påpekt at det ikke er utredet konsekvenser for arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte.

Dette privatiseringsvedtaket kan bety oppsigelse eller at man mister retten til å gå av med AFP og tap av pensjon på opptil en million kroner for enkelte ansatte.

Da blir mitt spørsmål til varaordfører:

Hvordan kan du som ansvarlig arbeidsgiver her gjøre dette uten å vite hva konsekvensene for de ansatte blir når du i andre saker er veldig opptatt av konsekvenser og detaljer før du kan ta en avgjørelse?

Kommentarer til denne saken