Lisbeth Auraas Olerud fra SV stiller spørsmål om Line og Karina har sovet i timen.

La meg forklare: Vi er grundig informert og følger nøye med i utviklingen.

For å korrigere en misforståelse: Lunner har ansatt seks fastleger kommunalt, av 10 fastleger, hvorav fire nærmer seg pensjonsalderen og jobber i en 8–2 løsning. Vårt ønske var å gi legene muligheten til å velge arbeidsform selv. En 8–2 løsning innebærer at kommunen eier hjemlene og kontoret, mens legene driver sin egen praksis. Dessverre var ikke kommunelegen enig i dette, til tross for at flere leger i dag jobber på denne måten.

For å klargjøre lønnspunktet: Kommunale leger mottar en årslønn på 1 million kroner, pluss en 20 % bonus, pluss pensjonssparing og har også rett til å fullføre sitt utdanningsløp. De har selvsagt også rett til å være hjemme med syke barn.

En av fordelene ved å ha både private og kommunale leger, som vi har i omtrent ett år til, er at når noen er hjemme med syke barn, kan private leger trå til med ekstra kapasitet. De er ikke begrenset av en fast tidsramme per pasient uavhengig av konsultasjonens varighet. Dette gir dem muligheten til å yte mer hjelp og være tilgjengelige for pasientene når de trengs mest.

Det samme om noen går ut i svangerskapspermisjon, da trenger man kanskje ikke å måtte leie inn en dyr vikar, siden de kommunale har 750 på listene sine, og det kunne blitt fordelt på de private legene.

Tidligere har kommunen avvist leger som ønsket å redusere pasientlisten sin fra 2000 til 1000 og beholde basistilskuddet. Dette kunne ha spart kommunen betydelige midler hvert år.

Så, handler det ikke om å være idealistisk og tvinge gjennom kommunalisering uavhengig av kostnadene for kommunen? Disse midlene kunne ha blitt brukt til eldreomsorg, psykisk helse, høyere lønninger for omsorgsarbeidere og lærere. Høyre og MDG ønsker å beholde både private og kommunale leger for å ha et mer robust legekontor med leger i ulike livsfaser.

Jeg har hatt mange møter med fastleger i Norge, lederen for fastleger i Akershus, lederen for trønderopprøret, samt representanter fra andre kommuner og rådmenn. Dette har jeg gjort for å kunne kjempe for innbyggernes beste og økonomi.

Vær oppmerksom på at å ha den samme fastlegen i 15 år eller mer, minsker dødeligheten med 25 % og sykehusinnleggelsen med 28 %, som vist i lenkene jeg delte. Å ha valgfrihet gjør det attraktivt å bli i Lunner etter småbarnsfasen, da man kan utvikle seg og jobbe selvstendig om ønskelig.

Lunner kommune har en økonomisk grense, og hvis vi bruker 20–30 millioner ekstra på fastlegene, vil det ikke kompenseres av andre midler fordi nå er alle legene kommunale. Det ville bety at pengene må tas fra andre tjenester eller at eiendomsskatten må økes. Vi bør tenke nøye gjennom disse konsekvensene og finne en løsning som tjener alle i Lunner på best mulig måte.