Gå til sidens hovedinnhold

Svar på spørsmål fra Øyvind Kvernvold Myhre

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannen presiserer at det kommunestyret nå har bestilt og behandlet, er et skisseprosjekt for nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. I et skisseprosjekt går man aldri så langt inn i detaljene når det gjelder kostnadsanslag, som vi får spørsmål om her.

LES OGSÅ: Øyvind Kvernvold Myhre (GBL): Ubesvarte spørsmål om sjukehjemmet

I skisseprosjektet har vi gjort et kostnadsanslag, basert på erfaringer i andre lignende prosjekter på overordnet nivå. I denne fasen har vi også vurdert om det er spesielle forhold ved dette prosjektet som gjør utslag på prisen, i forhold til de prosjektene vi sammenligner med.

Det er først i neste fase – forprosjektet – at vi gjør en mer konkret vurdering av ulike tekniske løsninger, med påfølgende revisjon av kostkalkylen. Da går vi også over til et mer detaljert kalkulasjons-nivå, der vi konkret vurderer de ulike bygningsdeler: grunn og fundamentering, bæresystemer, yttervegger og innervegger og så videre.

I skisseprosjektet har vi likevel flere relevante vurderinger og utredninger, som er gjenbrukt fra forprosjektet i forrige prosjektrunde (Lev vel). Her kan vi nevne utførte grunnundersøkelser, som er grunnlag for kalkulert kostnadsanslag for fundamentering av bygget og utomhusarbeid.

På flomkartet for 1000-årsflom ligger hele den nordlige delen av Sagatangen og areal for parkering, under vann. Normalt vil oppfylling av bærelag være tykt nok til å komme over nivået for 1000-årsflom i Vigga og Jarenvatnet.

Endelig oversikt over kostnader får vi når anbud foreligger, og materialet er kvalitetssikret. Nå skal prosjektet over i forprosjektfasen. I denne fasen blir det viktig for oss å få konkretisert og detaljert så mye som mulig av behov, lovkrav, grunnforhold og lignende, for å redusere den økonomiske usikkerheten i prosjektet.

Kommentarer til denne saken