Gå til sidens hovedinnhold

Svar: Politikk til stryk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men jeg meldte meg opp til eksamen!
Jeg stilte meg til disposisjon for Arbeiderpartiet og demokratiet til kommunevalget i 2019, og ble demokratisk valgt.
Når man stiller til valg, er ikke det som enkeltperson, men som representant for et parti, med ditto valgprogram.
Gran Arbeiderparti gikk til valg for ett nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen.

LES OGSÅ: Politikk til stryk

Det har aldri vært en hemmelighet at mitt primære ønske har vært at helse- og omsorgssenteret ikke skal ligge på Sagatangen, da mitt private ønske har vært at Sagatangen kunne bli brukt til noe annet til glede for allmennheten.

Jeg tok min kamp mot bygging av sykehjem på Morstadjordet i si tid. Når det heldigvis ble skrinlagt, engasjerte jeg meg som daværende fagforeningsleder og tillitsvalgt for å få et sårt tiltrengt sykehjem. Det er cirka 12 år sida. Nok er noen ganger mer enn nok. Så nå gleder jeg meg veldig til ett flott nytt sykehjem skal stå klart på Sagatangen til glede for beboere, ansatte og resten av befolkningen i Gran.

Vi bor en lavinntektskommune, vi mangler penger hist og her, og alle prioriteringer møter motstand. Stadige omkamper med ønsker/ vedtak om nye utredninger etter vedtak gjør ikke økonomien bedre. Alle utredninger og spørsmål om innsyn koster også ressurser.
Vi ønsker og trenger vekst. Det får vi med utvikling. Det ropes om at vi skal være en ja-kommune. Det handler for meg om alt annet, i hvert fall mye mer enn å fravike fra vedtatte planer med dispensasjoner, men å få gjennomført det vi vedtar. Skape en sårt tiltrengt utvikling. Omkamper koster. Penger vi kunne brukt til noe fremtidsrettet eller vedlikehold.

Skulle ønske vi kunne se fremover, skape en utvikling som øker tilflytning og nye arbeidsplasser. Er lei av at det skal skyldes på hvem gjorde hva når. Det er fortid. Som for eksempel i forrige kommunestyremøte hvor jeg hadde innlegg om privatisering, hvor eneste tilbakemelding fra opposisjon (GBL) var at i 2007 gjorde AP vedtak om å sette ut middagsproduksjon ut på anbud (noe jeg jobbet mot som fagforeningsleder), og hvem som tok det tilbake. Er det en rettferdiggjøring av hvorfor kommunale tjenester skal ut på anbud igjen? Ansatte har ikke livstidskontrakt, sa Høyre, da jeg snakket om AFP og den frykten mennesker har for å miste livsgrunnlaget sitt. Frykt for arbeidsledighet og tap av inntekt.

Det som gir den reelle valgmulighet? Vi skal lære av fortida, men ta vare på historia for fremtida. Enten vi liker det eller ei, verden forandres. Vi må møte den i fellesskap - finne gode løsninger for ettertida.

Ønsker som alle andre gode karakterer når man har lagt ned en innsats. Om noen gir stryk til vedtak man har gått til valg på, sier nei til nye kostbare utredninger slik at vi aldri får gjort noe, ja da stryker jeg med glans og glede.
Om to år starter valgkampen til kommunevalget og nye fire år med stadige eksamener. Jeg sier ja til demokrati. Bare å melde seg opp til eksamen.

Kommentarer til denne saken