Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Dag Nicolaisen, og styret i Rødt Gran

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Gran FrP er naturligvis opptatte av kommunens økonomi og at vi kan få mest og best utnyttelse av de pengene vi har til rådighet. Derfor tar vi for oss alle enhetene (ett for ett) i kommunen for å se om noe kan gjøres bedre, dvs. mer effektivt.

Det betyr IKKE at alt skal konkurranseutsettes, men at vi snakker med lederne og de ansatte for å høre hva som er deres oppfatning og følelse av oppgavene de gjør og hvordan de mener ting kan gjøres bedre.

For å ta samferdsel og park-enheten, har vi begynt å se på dette. Siden vi (og flere andre partier) ønsker å se på hvilke oppgaver som skal gjøres av enheten og før vi vurderer hva en ny driftsstasjon skal inneholde, mener vi at den beste løsningen inntil videre er å leie brukbare lokaler i kommunen.

Vi foretok derfor noen undersøkelser om hvilke lokaler kommunen kan leie i fem-ti år framover slik at arbeidsforholdene for de ansatte i denne enheten blir bra og at maskinene kommunen eier kommer inn i garasjer slik at de også blir tatt godt vare på. Vi la derfor dette inn i vårt budsjett for 2021 (og årene Fremover).

Dessverre ble vårt forslag nedstemt i kommunestyremøtet 17. desember 2020. Vi klarte dessverre ikke å legge fram et fullstendig budsjett, da vi ikke rakk å kvalitetssjekke at tallene våre var helt korrekte så vi måtte bare ta ut de største forskjellene i forhold til Gran Bygdelistes budsjettforslag og Ap/Sps forslag.

Les også

Konkurranseutsetting av samferdsel og park i Gran kommune

Vi kommer til å jobbe videre med å «skjønne» alle enhetene i kommunen, men det er en stor jobb fordi vi ønsker å finne gode løsninger på utfordringene. Det KAN bety at visse deler bør konkurranseutsettes – i alle fall for en tid. Jeg ser det står at «rådmannen sier i sin saksutredning til kommunestyret i september at en konkurranseutsetting vil være irreversibel».

Dette mener jeg er feil. For å ta drift som eksempel, kan f.eks. brøyting, strøing og store vedlikehold av kommunale veier (investeringer) settes ut for en viss tid for å komme et til dels stort etterslep til livs. La oss si for fem eller ti år framover. Så kan de kommunalt ansatte konsentrere seg om etterslepet på kommunale veier (små-prosjekter som tas over driftsregnskapet) og oppgaver som bare dukker opp.

Les også

Politikerne sa nei til bygging av driftsstasjon. Nå søker kommunen lokaler til hjelpemiddellageret

Dette krever at man bevilger penger, men etter min mening må det være mer motiverende å kunne konsentrere seg om visse prosjekter enn å skulle gjøre både stort og smått og ikke kunne fullføre jobbene før det dukker opp noe som «bare må gjøres – nå».

Vi har ikke nevnt noe sted at man skal konkurranseutsette hele denne enheten, men heller vurdert om deler kan settes ut for en periode slik at de ansatte kan konsentrere seg om etterslepet som er rundt omkring.

Dette i seg selv vil ikke nødvendigvis bli billigere, men på sikt vil en oppgradert vei fordre mindre vedlikehold derav en innsparelse.

Når vi går igjennom en enhet, ser vi på regnskapet for enheten de siste fem årene, leser årsmeldingene for de siste årene, vurderer hvilke tjenester vi mener skal utføres av enheten, snakker med leder ev. ansatte om hvilke tanker de har rundt arbeidet som gjøres og bør gjøres. Deretter ser vi på utfordringene og ønskene for så å undersøke hvilke muligheter/ alternativer som finnes. Vi vurderer mange forskjellige punkter for å finne en best mulig løsning for innbyggerne (som betaler for tjenestene), kommunen (de som skal administrere dette) og de ansatte (de som skal gjøre arbeidet).

Vår vurdering er i alle fall at kommunen må få mest uttelling for kronene som brukes og ha motiverte og engasjerte ansatte som trives med en forutsigbar jobb.

Da er det viktig å snakke med dem og høre på forslagene de kommer med når man avgjør hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. Man kan få mye god informasjon fra «gutta på gølvet». Det er jo de som vet hvor skoen trykker.

Kommentarer til denne saken