Jeg ser i denne avisen at du har klare meninger om at enkelte debattanter i forhold til politikk og politikere går utenfor det tilbørlige i sin språklige kritikk og framstilling.

Jeg kjenner ikke deg Ulset, og jeg vet ikke hvilken politisk tilhørighet du har. Jeg vet heller hvilke nettverk du pleier. Det jeg har hørt om deg er at du er skolemann med ansvar for undervisning og opplæring av barn i Brandbu.

I ditt virke har du helt sikkert undervist og forfektet det beste i norsk opplæringsstandard. Det innbefatter også opplæring i etterlevelse av ærlighet, redelighet og etterrettelighet. Som lærer i skoleverket har du sikkert også lært bort at når det gjelder disse tingene; så går det ikke noe skille mellom person og gjerning.

LES OGSÅ: Sagatangen: Usannheter fra ordfører Eek Thorsen (Ap)

Jeg er blant dem som syns det er flott at mange «vanlige folk», selv om de ikke er de mest skriftsterke, tør å ta del i debatten og gi den både kraft og legitimitet ifra grasrota. Debattforum skal ikke være forbeholdt en elite av politikere og øvrighet ellers. Den tida er forbi at folk flest skal stå med lua i handa og godta det meste. Det er ikke slik lenger at: «dette nok ligger over din forståelse». Det har egentlig aldri vært det. **Her kunne jeg løftet fram sitater fra en solid og redelig statsminister og politiker: Odvar Nordli – en mann jeg så opp til som «hel ved». **

Det du i din lærergjerning lærer bort gjelder også enten du er politiker eller i kommunal forvaltning. Når valget falt på deg som ordfører, politiker osv. er du gitt tillit fra menigmann. De er velgerne.

Er du ikke redelig, ærlig og etterrettelig i det du driver med så er menigmann i sin fulle rett til å peke på deg. Og fortsatt gjelder loven om at gjerning ikke skilles fra person!

Om folkestyret, om rett og vett

Den kompliserte sagaen