Svar til Øivind Gaarder: Sykehjems vedtaket gir ikke høyere kostnader, derimot gir det muligheter

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gaarder viser i sitt innlegg til Ullerud og hevder det ikke er mer effektivt enn prosjektet for Sagatangen. Han viser blant annet til bemanningsfaktoren ved Ullerud, som er cirka 1,0, mens den for Sagatangen er beregnet til 0,84 – 1,03, avhengig avdeling og pleiebehov. Det blir for enkelt å benytte et beregnet tall for bemanning for å sammenligne, uten å gjøre samme beregningen for Ullerud. Ullerud har valgt å ha kun 15 beboere per avdeling. I hver avdeling er det to atskilte grupper med henholdsvis sju og åtte beboere.

LES OGSÅ: Sykehjemsvedtaket gir ikke bare usikkerhet og utsettelse, men også høyere kostnader

På Sagatangen er det planlagt for 24 beboere på hver avdeling, tre grupper med åtte beboere på hver. Det at Ullerud bruker en faktor på 1 kan det være flere årsaker til, det kan for eksempel være av hensyn til kvaliteten på tjenesten. Det er heller ikke sikkert en faktor på 1 gir større lønnskostnader. Ved en faktor på 0,8 er belastningen på bemanningen betydelig større, noe som igjen kan gi økt sykefravær.

For ordens skyld kan jeg nevne bemanningsfaktoren ved Skjervum som i 2018 på avdeling 1 lå på 0,8 og på avdeling 2 lå den på 0,7.

Det er ingen tvil om at Ullerud er helt unik når vi snakker arealeffektivitet. Nybygget ved Ullerud er på 11.500 m², i tillegg ble det foretatt ombygging av 500 m² i en eldre del av sykehjemmet. Av arealet på 11 500 m² er cirka 2000 m² benyttet til parkeringskjeller. Skal man sammenligne arealeffektivitet må man sammenligne med 9500 m². I de siste tegningene som er utarbeidet for prosjektet på Sagatangen bikker totalarealet 14.000 m². Ullerud har også fellesarealer med blant annet frisør, spa og velværelokaler, noe vi ikke finner i Gran sitt prosjekt.

Ser vi nærmere på forskjellen i areal per sykehjemsplass, har prosjektet til Gran kommune 24 plasser på 2100 m² (en etasje). Det utgjør 87,5 m² per plass. Frogn kommune med Ullerud har 30 plasser på totalt 1890 m² (en etasje). Det utgjør 63 m² per plass. Dette gir en forskjell på hele 38,8 %, eller sagt på en annen måte: forskjellen utgjør utrolige kr. 10.000. per m² med dagens kostnadsnivå.

Totalentreprise Ullerud, bygd i perioden mai 2015 til februar 2017, var kr. 204.866.000. Kun to hundre og fire millioner for et bygg i massivtre med 108 plasser. Entreprenør var AF-gruppen. Ullerud er den eneste sykehjemsmodellen jeg har sett, hvor det er mulig å bygge sengeavdelingen for mindre enn tilskuddet.

Korriger vi summen med byggindeksen 15,2 % for perioden 2015 til og med nov. 2020, kommer et tilsvarende bygg med 108 sykehjemsplasser på rundt regnet 236 millioner eks. mva. Spørsmålet er hvordan byggemarkedet utvikler seg etter pandemien.

Den største feilen kommunen gjorde i prosjektet var å legge opp til to sykehjem. En samlet ledergruppe innen helse og omsorg sa så sent som i 2016 klart og tydelig at det ville være riktig å samle utstyr og kompetanse på et sykehjem, for å stå best mulig rustet til å møte utfordringer knyttet til blant annet samhandlingsreformen. Det er svært betenkelig at det rådet ikke ble fulgt.

Jeg mener det er riktig, og viktig, å bygge nok sykehjemsplasser på Sagatangen, samtidig som det legges til rette for omsorgsboliger uten institusjonspreg. Framskrevne tall for sykehjemsplasser viste i 2016 behov for 116 plasser, når vi nærmer oss 2040. Mer enn en halvering av behovet på 240 ved fortsatt tradisjonell drift på sykehjemmene.

Hvordan kan vi forsvare å satse på to sykehjem når det innebærer å kaste bort 500 millioner, samtidig som vi får et klart dårligere helsetilbud? I tillegg risikerer vi at mange helsearbeidere mister jobben. Det framstår for meg, som helt uforståelig i og med antall sykehjemsplasser også reduseres i forhold til tidligere år.

Problemet er at om 10–15 år, når eldrebølgen virkelig slår inn, vil plassene som skal være igjen på Marka, være nedslitt. Det vil ikke være mulig å bygge noe nytt på lang tid. Vi sitter kun igjen med 63 plasser, halvparten av vårt anslåtte behov.

Eneste mulighet vil være å benytte omsorgsboligene på Sagatangen som sykehjemsplasser. Gaarder sier en sykehjemsplass koster 270.000 mer å drifte i året enn en omsorgsbolig. Under gitte forutsetninger er det sikkert riktig. I vår situasjon er det vel så viktig å vite hva det koster å drifte en omsorgsbolig som sykehjemsplass. Her ligger det totalt 100 m² bak hver beboer, 59 % mer enn en sykehjemsplass ved Ullerud. Samtidig som det kanskje viktigste rommet, soverommet, ikke er mer enn 7,8 m². Det er knapt så man kan få snudd med en rullestol der inne.

Jeg er klar over at omsorgsboliger er kommet for å bli, men en forutsetning er at gruppene ikke blir for store. Man trenger ikke gjøre 54 eldre til forsøkskaniner, for vi vet at enkelte kommuner har hatt store problemer, ingen besparelser, tvert imot. Da er det fornuftig å gå litt forsiktig fram.

Målet må være å tilby et miljø som passer den enkelte. Hvorfor skal vi beholde de 25 sykehjemsplassene på Marka når sykehjem ikke er rette boformen for demente? Det riktige er bofellesskap i små hjemmekoselige leiligheter. Det å samlokalisere store grupper med mennesker, med ulik personlighet og noen ganger ulik etnisitet, vil til tider bli svært utfordrerne og ikke forenelig med god eldreomsorg. Store grupper, større utfordringer. Det samme gjelder også for sykehjemmene, flere plasser, men i små grupper.

Hvor finner man så 54 eldre personer som ikke har rusproblemer eller psykiske lidelser, og som er helt klare i hodet slik at de husker å bestille medisiner og holde orden på økonomien? Og kanskje viktigst av alt: fornøyd med å betale 100.000 i året for å bo i en av 54 omsorgsboliger på en institusjon.

Et argument som til stadighet blir brukt av tilhengerne av prosjektet er at vi ikke kan overprøve noe fagfolk har utarbeidet. Hadde det vært utarbeidet av fagfolk ville det vært en plan med kun et sykehjem med flere plasser og utvidelsesmuligheter, samt færre omsorgsboliger, men helt uten institusjonspreg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken