Gå til sidens hovedinnhold

Svar til ordfører og varaordfører: «Velkommen i åpenhet»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Redaktør Line Ramsrud i Avisen Hadeland må berømmes for at hun klarte å avdekke og publisere innehaver og opphavsmann av den anonyme nettsiden hadene.no. Det tar under ett minutt å finne ut det. Jeg har etablert flere nettsider og har til vane å signere med mitt navn i underteksten som vises nederst på sidene, men glemte det denne gangen.

LES OGSÅ: Hvorfor skjuler ordfører sannheten om Skjervum og Sagatangen?

Min signatur eller publisering av navn hadde helt sikkert ikke forandret redaktørens ønske om et stort oppslag. Resultatet hadde antakelig blitt det samme, men med en annen negativ ordlyd.

I åpenhet! Min hensikt med nettsiden er å orientere om spesielle saker/forhold som på kort/lang sikt kan redusere Gran kommunes evne til å gjennomføre lovpålagte tjenester som må finansieres med låneopptak og økte skatter eller avgifter! Kostnadsnivået på Sagatangen er en høyst aktuell sak og derfor trengte et nytt omsorgssenter på Sagatangen av økonomiske årsaker en «motpol».

Tull inn, tull ut. I min spe begynnelse med bruk av data i 1982 lærte jeg at korrekte data inn ga korrekte data ut. Feil/tull inn ga feil/tull ut. Når det gjelder kalkyler og registrerte data i forbindelse med prosjekt Sagatangen er det umulig å finne en sluttsum/totalkostnad i kommunens budsjetter.

Min økonomiske sammenligning på nettstedet er basert på kommunes mangelfulle kalkyler, men disse viser klart den store forskjellen på investering og lånebehov ved de to alternativer. Jeg ser fram til at Rådmannen og hans stab skal gjennomføre samme øvelsen slik at man ved realisering av prosjektet kan følge den økonomiske utviklingen.

Tomtearealet på Sagatangen. Ved å summere kjøp av 3 eiendommer, sanering av eksisterende bygningsmasse og omlegging av vann og avløp er summen over 50 millioner før man får satt i gang med byggingen. Er det ikke mulig å selge et så sentralt tomteareal til selvkost har kommunen kjøpt «Katta i sekken». Hva med Jarenvatnet naturreservat?

Skjervum helse og omsorgssenter er et solid bygg med omkringliggende tomteareal på 35,8 mål og selveiertomt 15,3 festet tomt med avtale fram til 2064 og opsjon på 100 nye år. Eiendommen gir store muligheter for senere utvidelser. Sagatangen har et svært begrenset areal med få muligheter til utvidelse.

En rådgivende folkeavstemning hadde kanskje forenet Granasokningene, men ifølge uttalelse fra Senterpartiets leder Pål Arne Oulie uttalt i Hadeland 26. mars er ikke det aktuelt ved valget i 2021. Han tilføyet i tillegg at vi jo hadde en mulighet i 2017! Denne ble jo avvist av flertallet i kommunestyret, dvs. AP, SP og Høyre antagelig av frykt for at et sentrumsnært alternativ skulle tape.

Jeg takker ordfører og varaordfører for at de verdsetter mitt engasjement og inviterer meg til en prat over en kopp kaffe. Jeg opplevde samme invitasjon i 2017 hvor Senterpartiet ved Pål Arne Oulie og Asmund Johnsrud inviterte seg til en kopp kaffe hjemme hos meg. Jeg oppfattet da at Senterpartiets mål var å invitere meg over til «den annen side» og mitt mål å overbevise representantene om at gjenbruk av Skjervum var løsningen. Jeg vet at det over en ny prat over en kopp kaffe blir en gjentakelse, men i en ny runde med et forsterket team.

Mulig det sitter i min «magefølelse» at det er mange som er for gjenbruk av Skjervum helse og omsorgssenter.

Sammen med magefølelsen følger jeg saken videre!

PS! Noen sender meg anonyme brev med kruseduller som underskrift. Selv er jeg ikke redd for å stå i søkelyset på tross av den belastning det har. Prøver å besvare dersom det er saklig. Legger anonyme brev med svar på nettsiden slik opplysninger kan komme andre til nytte!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.