Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Westby: En jevnbyrdig handelsavtale må være målet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Harald Westby skriver på hadeland.no den 25. august 2021, sitat: «EØS-avtalen er viktig for norske distriktsarbeidsplasser», og videre, sitat: «Uten denne adgangen til et marked med over 500 millioner mennesker, ville grunnlaget for mange småsamfunn være borte».

Det er en påstand det ikke finnes dekning for.

Den handelsavtalen som Norge inngikk i 1973 har fortsatt rettskraft for Norge. Det ble stadfestet i Stortinget av utenriksminister Ine Eriksen Søreide den 21. mars 2019. Om Norge trer ut av EØS, vil denne handelsavtalen gjeninntre.

Handelsavtalen fra 1973 gir Norge full adgang til EUs indre marked, og sikrer full tollfrihet mellom Norge og EU. Fiskeeksporten og landbruk har unntak i EØS-avtalen, og vil ha samme tollsats enten vi er medlem av EØS eller ikke (2 % på laks). Det er heller ikke slik at EU fritt kan fremme særlig krav til godkjenningsordninger av sjømat eller andre varer.

Harald Westby kan umulig ha fått med seg at EU handler med cirka 150 land – som ikke har en EØS-avtale, og hvor disse landene står for om lag 95 % av importen til EU.

Utfordringen for Norge er at fastlandshandelen med EU har sunket etter at Norge fikk EØS-avtalen. Det unnlater Harald Westby å nevne.

Målet må være en jevnbyrdig avtale, og hvor Norge fritt kan bestemme tiltak som hindrer sosial dumping, og hvor Norge kan sette grenser mot den økte importen av landbruksvarer fra EU – for på denne måten å sikre landet en større grad av selvberging og sikrere matberedskap. Videre vil Norge med en slik handleavtale ikke lenger være bundet av EUs stadige utsettelser av klimakutt, og hvor Norge vil få tilbake nasjonal styring på energisektoren – og dermed konkurransefortrinnet med tilgang på billig kraft til industrien.

Det er også viktig å understreke at ved å gå ut av EØS-avtalen, er det ikke lenger EU som har eiendomsretten over alle de norske lovene som er ført inn i EØS-avtalen, og som gjør disse lovene som gjelder for Norge er underlagt EU-retten.

LES OGSÅ: EØS-avtalen viktig for norske distriktsarbeidsplasser

Kommentarer til denne saken