Vegtrafikksentralen Øst melder om svært vanskelige kjøreforhold flere steder i Innlandet/Viken.

Regn fryser på bakken og dermed er det særdeles glatt flere steder. Gjelder stort sett sidevegene.

Det jobbes med tiltak, men både salt og grus/sand regner bort.

På flere sideveger ligger det tykk is. På grunn av regn og mildvær er isen svært glatt, og flere steder er det sporete og utfordrende å kjøre. Grusen som allerede lå på vegen har regnet bort.

Kjør forsiktig.