Internasjonal interesse for unikt svartskiferdeponi i Gran

Da riksveg 4 i Gran ble bygget ble det for første gang gitt tillatelse til lokal deponering av alunskifer. Slikt skaper internasjonal interesse.