Svein Harald (79) og naboene tordner mot Bane Nor: – De tar oss ikke på alvor, og er så arrogante som det går an

Flere beboere langs Gjøvikbanen reagerer kraftig på at Bane Nor dropper støyskjerm når de skal bygge nytt krysningsspor på Harestua.