Svein Ove (55) er i tenkeboksen om framtida til egen bedrift etter 30 år: – Alle muligheter er åpne

Svein Ove Brændhagen har drevet sin egen bedrift i snart 30 år. Etter å ha passert 55 år, har han nå begynt å tenke på muligheter for at andre kan komme inn på eiersiden i Entreprenør Svein Oves AS.