Verdensdagen for psykisk helse har blitt markert på mange vis rundt omkring i Gran kommune. På Brandbu ungdomsskole sto elevrådet, sammen med helsesykepleier Inger Marit Haugen og sosiallærer Ragnhild E. Fredriksen, i spissen for markeringen.

Elevrådsrepresentantene laget røre og stekte sveler til alle sine medelever og de ansatte på skolen, en hyggelig hendelse på en ellers grå høstdag. Det ble også pyntet med ballonger rundt omkring på skolen. Det hører med til historien at skolen kan takke sanitetskvinnene for takke til å steke svelene på.

Tema for dagen var «Gi tid», og i alle klasser ble det gitt tid til å ta opp ulike temaer knyttet til psykisk helse. Noen klasser reflekterte rundt hva det betyr å gi tid, mens andre tok opp temaer som gutters psykiske helse eller hva som gjør oss mennesker lykkelige. Sveler på en høstlig hverdagstorsdag evnet i hvert fall å få fram smilene hos mange elever!