Da har vi startet opp med svømmeskolen igjen på Brandbu barneskole i bassenget der. Med seks nyutdannede instruktører i Norges Svømmeforbund, er vi nå godt forberedt. Hele fire grupper med til sammen 42 deltakere fra 5 til 12 år er i gang og har tolv kursdager foran seg.

Svømmeopplæring er utrolig viktig og det er et stort udekket behov for kvalitetsopplæring i svømming.

Vi er veldig glad og stolte for å ha fått med oss en så positiv gjeng. Med kursene hval, skilpadde, pingvin og sel, skal vi hjelpe barna med å få en god start på svømme karrieren. Alle kurs er nå fulle, men det er bare å sette seg på ventelister både på babysvømming, 0 til 2 år og svømmeskole for de fra 5 til 12 år.

I spissen for denne driftige gjengen, står svømmeinstruktør for babysvømmingen Anja Broløkken. Hun, sammen med Haakon Bakken, har hatt ansvaret for svømmeskolen tidligere. Nå sammen med nye nybegynnerinstruktørene Maren Sletmoen, Sophie Grymyr Jenserud, Camilla Engerdal Johannessen, Anders Lindalen, Erlend Kvinnesland og Christin Bunes-Roa, er dette blitt en fantastisk team.