Gå til sidens hovedinnhold

Sykehjem igjen – svar til Iver Knarud

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Iver Knarud har åpenbart ingen tillit til vesentlige deler av det omfattende utredningsarbeidet som ligger til grunn for rådmannens innstilling i sykehjemssaken. Avslutningen på innlegget er meget tydelig; han mener det ikke er fagfolk som har utarbeidet prosjektet. Det er en meget sterk påstand, som jeg unnlater å karakterisere nærmere. Jeg for min del har betydelig mer tillit til det som er utviklet i et bredt sammensatt faglig miljø, bestående av kommunens egne ansatte og eksterne rådgivere, enn til én enkelt persons meninger (uavhengig av hvem denne personen måtte være).

LES OGSÅ: Svar til Øivind Gaarder: Sykehjems vedtaket gir ikke høyere kostnader, derimot gir det muligheter

Innlegget tydeliggjør at Knarud er den sentrale premissleverandøren for forslaget som ble fremmet av varaordfører, og vedtatt i kommunestyrets møte 17. desember. Forslaget ble gjort kjent for gruppelederne i de øvrige partiene kvelden før kommunestyremøtet. Partiene har derfor ikke hatt tid til å drøfte og vurdere forslaget, og det er ikke på noen punkter konsekvensutredet. Det er på denne bakgrunn oppsiktsvekkende at det kunne bli vedtatt i møtet. Det er også spesielt at tre av Senterpartiets medlemmer valgte å ikke følge verken medlemsmøtets eller styrets klare råd, som lederen orienterte om i Hadeland 22. desember.

Les også

Pål-Arne Oulie (Sp) om «sjokk-vedtaket»: – Vi er ikke tjent med å bygge for få sykehjemsplasser

Det er kjent at ordfører har bedt om at administrasjonen snarlig foretar en konsekvensutredning av vedtaket. Jeg tror det er klokt å avvente denne utredningen før videre debatt, men klarer ikke å unnlate å kommentere et par forhold i Iver Knaruds utsagn og vurderingsgrunnlag.

For det første om Ullerud, som etter Knaruds mening er unikt. Jeg er sikker på at det er mye som er bra med Ullerud, rett og slett fordi jeg har tillit til at det også der er gjort et grundig arbeid fra kommunens side. Ullerud er et helsebygg i Frogn kommune, som sto ferdig i 2017, sammenbygd med et allerede eksisterende sykehjem. Nybygget inneholdt 108 sykehjemsplasser, ingen omsorgsboliger. Knut Magnar Lehre har i innlegg 11. januar referert fra årsmeldingen for Frogn kommune for 2019, hvor konklusjonen i kortversjon er at de har bygd for mange sykehjemsplasser og for få omsorgsboliger.

Mer «tabloid» uttrykt har jeg kopiert fra et oppslag i Akershus Amtstidende fra 15. februar 2019.

Behovsvurderingen har nok åpenbart hatt noen svakheter! De har måttet foreta noen omlegginger for å bruke en del sykehjemsrom på Ullerud som omsorgsboliger, og forteller at dette byr på flere utfordringer.

Les også

Sykehjemsplass eller bemannet omsorgsbolig?

Knarud stiller seg tvilende til om det er mulig å finne 54 personer i målgruppen som er villige til å betale 100.000 i året for å bo i omsorgsbolig. Det vet jo heller ikke jeg, men jeg synes ikke det er så usannsynlig, gitt at man har et behov for den trygghet og nærhet til omsorg og øvrige tjenester som man har i en slik bolig. Leieprisen inkluderer for øvrig blant annet strøm, oppvarming og internett. En sykehjemsplass vil jo være vesentlig dyrere, selv på lave inntektsnivåer. Etter kommunens regulativ vil en med inntekter på 300.000 (pensjon, lønn og andre inntekter) måtte betale cirka 192.000 i året.

Når det gjelder størrelsen på rommene er det sikkert riktig som Knarud påpeker at soverommet er på 7,8 m². Det hadde jo ikke skadet også å nevne at samlet areal er på cirka 30 m².

For øvrig ser jeg som sagt fram til konsekvensutredningen som kommer.

Jeg kan love Knarud og andre som følger med i sykehjemsdebatten én ting: Hvis konsekvensutredningen ikke avdekker faktiske feil eller sviktende eller urealistiske forutsetninger i vedtaket, skal jeg slutte å «krangle» på det.

Kan du love det samme hvis konklusjonen skulle bli motsatt, Knarud?

Kommentarer til denne saken