Sykehjemsvedtaket gir ikke bare usikkerhet og utsettelse, men også høyere kostnader

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.At kommunestyret 17. desember kunne fatte det vedtaket det gjorde om nytt sykehjem i Gran framstår som underlig. Av kommunestyrets medlemmer var det bare et meget lite mindretall som ønsket det som ble utfallet; en utsettelse, som det ikke er mulig å forutsi omfanget av i dag.

Arbeiderpartiet og Sv/Rødt (9 medlemmer) ville bygge på Sagatangen nå, Bygdelista og Frp (9) ville bygge på Skjervum, Høyre (3) ville bygge på Sagatangen, men vurdere privat utbygger og drift, mens Senterpartiet var delt på midten; 3 for Sagatangen nå, og 3 for det som ble vedtaket. Så i salen på Sanner var det altså 3 kommunestyremedlemmer av 27 som hadde det som ble utfallet som sitt førstevalg.

Det er flere problematiske sider ved vedtaket. For det første at det igjen blir utsettelse, en utsettelse kommunen ikke vil være herre over varigheten av. Vedtaket har nemlig et punkt om at prosjektet skal «– videreutvikles med sikte på å kunne realisere samtidig utbygging av et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune til 2024/25». Som de fleste sikkert har fått med seg er beslutningen om ny sykehusstruktur i Innlandet ikke tatt enda, og den er nylig «satt i spill» som følge av forslaget om at nytt hovedsykehus skal legges til Brumunddal. Så vi må bare vente til beslutningen er tatt, og midler er bevilget over statsbudsjettet.

Tidligst da kan kommunen starte opp igjen planlegging og prosjektering, sammen med Sykehuset Innlandet.

For det skal jo heller ikke bygges som det som nå lå klart til oppstart. Nei, vedtaket har et punkt som lyder slik: «Prosjektet videreføres med tilsvarende antall boenheter, i sykehjemsplasser, etter areal‐ og bemanningseffektiv Ullerud‐modell eller tilsvarende».

Bygget på Sagatangen er planlagt med 65 sykehjemsplasser og 54 omsorgsboliger. Sykehjemsplasser er for dem med mest omfattende pleie- og omsorgsbehov. Omsorgsboliger er for dem som klarer en god del selv, men som har behov for noe bistand, som er raskt og nært tilgjengelig. Vedtaket innebærer at det skal bygges 119 sykehjemsplasser, ingen omsorgsboliger.

Dette er i strid med Gran kommunes helse- og omsorgsstrategi, som ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 2017.

Det har vært mange utsagn om at det ville være uansvarlig å sette i gang bygging på Sagatangen med den kostnadsrammen som lå i rådmannens innstilling. Lånefinansieringen ville gitt årlige avdrag og renter på cirka 11–12 millioner kroner (fra 2023). Så ja, kostnadsrammen er meget utfordrende, men gjennomføring av vedtaket gir enda høyere kostnader.

Det er påpekt at å kun bygge sykehjemsplasser gir lavere byggekostnader og høyere tilskudd enn omsorgsplasser. Lånebehovet vil i så fall reduseres, og løpende kostnader til avdrag og renter blir lavere.

Men, som det framgår av dokumentasjonen til kommunestyret, er kostnadene ved å drifte en sykehjemsplass beregnet å bli cirka 270.000 høyere enn for en omsorgsplass, i hovedsak fordi det kreves langt mere personale. For 54 plasser blir dermed årlig merkostnad om lag 15 mill. Sum driftskostnader blir derfor høyere med vedtaket enn det ville blitt hvis bygging på Sagatangen ble startet opp nå i henhold til rådmannens innstilling. I tillegg vil det komme kostnader ved ny planlegging, utredning og prosjektering, prisstigningen i tiden som kommer med mer.

Det er heller ikke grunnlag for å hevde at et bygg etter Ullerud-modell vil bli mer areal- og bemanningseffektivt. Nybygget på Ullerud er på 12.000 m² for 108 plasser, på Sagatangen knapt 13.000 m² for 119 plasser. På Ullerud ble det bygget sammen med et eksisterende sykehjem, slik at en del funksjoner som må bygges i et helt nytt bygg allerede var på plass der.

Bemanningsfaktor (årsverk ansatte delt på plasser) på Ullerud er oppgitt til å være cirka 1. For Sagatangen er beregnet faktor fra 0,84 til 1,03 (avhengig av avdeling/pleiebehov). Altså omtrent samme bemanningseffektivitet som på Ullerud.

Det er etter mitt syn ingen tvil om at vedtaket baserer seg på flere faktiske feil og sviktende eller urealistiske forutsetninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken