Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus for alle!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslaget om å plassere et nytt hovedsykehus i Brumunddal og endringene i øvrig sykehusstruktur i Innlandet har igjen ført til et bredt folkelig engasjement og politisk ordskifte i Innlandet. Det er forståelig, for plassering av sykehus er viktig i det norske demokratiet.

Sykehusene er styrt gjennom foretaksmodellen. Det betyr at det ikke er kommunestyret, fylkestinget eller Stortinget, men et foretaksstyre og Helseministeren som avgjør saken. Foretaksmodellen setter økonomiske modeller i førersetet og legger altfor lite vekt på behovene til innbyggerne, pasientene og samfunnet.

Les også

Oppbruddsstemning: – Kan ikke melde seg ut av helseforetaket på egen hånd

SV krever at foretaksmodellen avskaffes. Helsevesenet må styres av folkevalgte. Ved politisk styring blir den offentlige debatten reell og folk får innflytelse på avgjørelsene gjennom hvilke partier og politikere de stemmer på ved valg.

Helsevesenet er en av grunnpilarene i vårt samfunn. Målet må være en sykehusstruktur som bidrar til høy kvalitet og trygghet for folk i hele Innlandet.

Les også

Roar (54) er leder for Oslos ambulanser: – Det startet med at de trengte sommervikar

Diskusjonen om sykehusstruktur i Innlandet har pågått i mange tiår med mange utredninger og ulike analyser. Svært mange årsverk og store midler har gått med uten at det er oppnådd enighet. Dette er kompetanse og penger vi burde ha brukt på pasientnær virksomhet, vedlikehold av dagens lokaler, nødvendige investeringer i nybygg og kjøp av nytt utstyr. Nå er det på tide å lande sykehusdiskusjonen i Innlandet.

SV kjemper for et trygt og godt helsetilbud til alle innbyggerne i fylket vårt. Vi er opptatt av så korte reiseavstander som mulig til viktige akuttfunksjoner. Det er uakseptabelt hvis deler av befolkningen får dobbelt så lang reisevei til nærmeste sykehus. Dette er særlig viktig i Innlandet fordi luftambulansen ikke dekker hele fylket.

Les også

Avgjørelsen om Mjøssykehuset utsettes med opp mot to måneder

De foreslåtte planene for framtidige helsevesen går inn for reduksjon av sengekapasiteten i somatikken, i psykisk helsevern og på intensivavdelingene. Forutsetningen er at kommunene skal overta flere oppgaver som i dag gis i sykehusene. Det foreligger derimot ingen planer for hvordan dette skal bygges opp med nødvendig kapasitet, kompetanse eller økonomi ute i kommunene. Erfaringene fra andre sykehusutbygginger viser at det blir raskt for lite plass på de nye sykehusene. Det er ikke akseptabelt. Folk i Innlandet må få best og raskest mulig hjelp når de trenger det, uansett hvor de bor.

I stedet for et nytt hovedsykehus, ønsker vi å bygge et moderne sykehus til erstatning for de gamle på Hamar og Sannerud, og videreutvikle dette sammen med det eksisterende sykehuset i Elverum. Vi vil ha sykehusene på Gjøvik og Lillehammer som akuttsykehus og somatiske sykehus. Vi ønsker herunder kvinneklinikk på Lillehammer og fødeavdelinger i Elverum og Gjøvik. Vi vil opprettholde sykehuset i Reinsvoll og styrke satsingen på psykiatri.

Les også

I hjertet av sykehusdebatten er de ansatte

Les også

Ordfører Randi Eek Thorsen: Vil ikke utrede framtidas sykehustilhørighet nå

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.