HSØ innstiller på Mjøssykehus ved brua: – Dette hjelper oss

– At Helse Sør-Øst innstiller på nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua er til stor hjelp for oss, sier direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.