Sykehuset Innlandet har for mange ansatte: – Forventer at ansettelsesstopp følges opp

Sykehuset Innlandet har nær 300 for mange ansatte i sving, i forhold til egen budsjett.