Skarp ordveksling da sykehusbudsjettet skulle vedtas

Styremedlem Jørgen Hurum fikk motbør da han påpekte at sykehusene i Hedmark har fått 1,3 milliarder mer i løpet av fem år.