Sykehuset Innlandet: Raske til å operere hoftebrudd

Artikkelen er over 1 år gammel

Sykehuset Innlandet HF er blant de beste i landet på området, ifølge foretaket selv.

DEL

I fjor høst ble det startet en prosess for standardisert pasientforløp. Målet er mindre variert behandling, redusert liggetid, færre gjeninnleggelser og økt overlevelse.

«Arbeidet med helhetlig pasientforløp ser ut til å ha gitt gode resultater. For pasienter med hoftebrudd er Sykehuset Innlandet blant de helseforetakene i landet med best resultater», opplyser helseforetaket i en nyhetsmelding ifølge Oppland Arbeiderblad.

Hvis hoftebrudd opereres innen 24 timer, og senest innen 48 timer, påvirker det pasientens prognose positivt. Disse pasientene er oftest eldre med flere sykdommer. Kort tid til operasjon reduserer sykelighet og dødelighet.

– Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer og innen 48 timer etter innleggelse er henholdsvis 81,5 prosent og 95,5 prosent i Sykehuset Innlandet. Dette er svært god måloppnåelse, uttaler medisin og helsefag-direktør Ellen Henriette Pettersen.

LES OGSÅ: Færre pasienter ga minus i regnskapet for Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet vil sette i verk standardisering av pasientforløp for flere pasientgrupper.

– Vi har stor tror på at det hever kvaliteten i behandlingen. Vi har gjennomført tilsvarende arbeid for hjerneslag og det vi har kalt pasientforløp «god start», som handler om hvordan pasienten mottas når de kommer til sykehus, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Skarp ordveksling da sykehusbudsjettet skulle vedtas

Artikkeltags