Sykehuset Innlandet planlegger å tredoble kapasiteten. Men folk og utstyr kan bli flaskehalsen

Sykehuset Innlandet har planlagt for å kunne å ta imot opptil 307 korona-pasienter.