– Vil bygge Mjøssykehuset

Alice Beathe Andersgaard

Artikkelen er over 2 år gammel

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og ledelsen i Sykehuset Innlandet fikk applaus da hun opplyste at de anbefaler ett hovedsykehus ved Mjøsbrua.

DEL

(Oppland Arbeiderblad) Akkurat nå offentliggjør Andersgård ledelsen i Sykehuset Innlandet sin innstilling til styret, men nå i formiddag ble ansatte informert om innstillingen.

Sykehusledelsen går inn for å bygge ett nytt akuttsykehus med en samling av tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Mjøsbrua. Sykehuset vil de kalle Mjøssykehuset.

Det kommer ikke som noen overraskelse. Mange blir vel overrasket om direktøren anbefaler noe annet enn et hovedsykehus ved Mjøsbrua, siden administrasjonen har pekt på behovet for ett hovedsykehus gjentatte ganger de siste årene.

Til beste for pasienten

Spenningen er knyttet til hvor langt hun vil gå med å beskrive hva som bør være igjen av aktivitet ved dagens sykehus.

– Det som er det viktigste er at vi hver dag i hvert eneste møte skal gi god behandling til hver eneste pasient. Vi skal gjøre det i dag, i morgen og i framtida. Det er vanskelig å vite hvordan framtida blir, var noe av det første Andersgaard sa på pressekonferansen.

I en pressemelding opplyser Sykehuset Innlandet og Andersgaard at de vil ha mjøssykehus for hele Innlandet.

Samle fagmiljøer

- Mjøssykehuset blir knutepunktet i et nettverk som deler sin faglige kompetanse med gode og velutbygde spesialisthelsetjenester helt fra pasientens hjem, via lokale tilbud, til det mest spesialiserte på Mjøssykehuset. En samling av spesialiserte fagmiljøer i Mjøssykehuset gir gode forutsetninger for å tilby godt utbygde desentraliserte spesialisthelsetjenester, sier Andersgaard.

– Det som er det viktigste er at vi hver dag i hvert eneste møte skal gi god behandling til hver eneste pasient. Vi skal gjøre det i dag, i morgen og i framtida, sa Alice Beathe Andersgaard på pressekonferansen i formiddag.

– Det som er det viktigste er at vi hver dag i hvert eneste møte skal gi god behandling til hver eneste pasient. Vi skal gjøre det i dag, i morgen og i framtida, sa Alice Beathe Andersgaard på pressekonferansen i formiddag. Foto:

Videre vises det til at Innlandet har store avstander og en spredt bosetting, og at det er behov for  lokale tilbud og gode prehospitale tjenester.

– Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan starte diagnostisering og behandling der pasienten er og på vei til sykehus i ambulansene, sier Andersgaard.

Hun mener godt utviklede prehospitale tjenester i kombinasjon med lokale tilbud og et sykehus med høy akuttmedisinsk kompetanse døgnet rundt, vil forbedre spesialisthelsetjenesten i Innlandet.

Dagbehandling på de fire andre sykehusene

Parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset vil det foregå en utvikling av dagens somatiske sykehus, understreker Andersgaard. Det skal utredes behov for tilpasset døgntilbud på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen, i tillegg til at det vil bli tilbud om poliklinikk og dagbehandling ved alle de fire sykehusene.

- Vi har ikke alle svar i dag, men dette er en unik mulighet til å utvikle og tilpasse aktiviteten i eksisterende sykehus parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset. Slik kan pasientens behov og utviklingen av fagområdene bli ivaretatt gjennom fleksibiliteten vi får ved å tilby aktivitet i gjenværende sykehus, sier Andersgaard. 

Hun understreker at det er langt frem til Mjøssykehuset står ferdig og at det dermed er god tid til forberedelser.

Videre prosess

Sykehuset Innlandet la frem en omfattende idéfaseutredning i november 2016. Våren 2017 ble det avholdt en høringsprosess hvor 107 instanser deltok, inkludert pasientorganisasjoner, offentlige instanser, fagforeninger, politiske partier og andre. Innstillingen fra administrerende direktør bygger på en helhetlig vurdering av den faglige utredningen og høringsinstansenes innspill.

– Denne løsningen legger best til rette for faglig utvikling og god pasientbehandling i fremtiden. Det er i tillegg en løsning som ivaretar mange av de innspillene som våre høringsinstanser har lagt vekt på, sier Andersgaard.

Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle innstillingen i sitt møte 20. oktober. Den anbefalingen som vedtas i styret sendes videre til Helse Sør-Øst RHF.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags