Morten Hagen (GBL) tilla i formannskapets budsjettarbeidsmøte 27. oktober seg sjøl og flere andre evner som kommunen absolutt burde dra nytte av i videre sammenheng – hvis det nå bare hadde vært slik han sa, da.

Som de fleste sikkert har fått med seg, innebærer regjeringens budsjettforslag at ordningen med Husbanktilskudd til helse- og omsorgsbygg fryses for 2023.


I et innlegg på dette temaet sa Morten Hagen omtrent følgende:
Hvis vi hadde gjort det vedtaket som Ap og deler av Sp ønsket seg i kommunestyremøtet 17. desember 2020 hadde vi antakelig vært forpliktet til å bygge, samtidig som vi ikke hadde fått fem øre i statstilskudd. Og så sa han: «Så takk og lov for framsynte politikere»! De framsynte var tydeligvis det flertallet som da sørget for en rundt to års utsettelse av byggingen på Sagatangen.

Det første må han jo vite er feil. Tilskudd for Sagatangen ville vært besluttet av Husbanken snarlig etter møtet hvis kommunestyret hadde vedtatt det «Ap og deler av Sp ønsket seg», og fulgt planen som var lagt opp. Det går jo fram av saksdokumentene til møtet (17. desember 2020). Da hadde det ikke vært noen usikkerhet med tanke på tilskudd fra Husbanken.

Framsynt betyr ifølge Det norske akademis ordbok «dyktig til å forutse hva som kan skje, og til å forberede seg på det».

At forslaget til statsbudsjett er så stramt som vi har sett skyldes jo Putins krig mot Ukraina, følgene på økonomien av det og av pandemien, og den bekymringsfulle inflasjonen verden nå opplever. At Hagen og flertallet i Grans kommunestyre i desember 2020 forutså dette er jo bare sludder og vås. Flertallsvedtaket var etter min mening alt annet enn framsynt.

Jeg registrerte at ordføreren på en utmerket måte satte dette på plass i møtet. Grunnen til at jeg likevel synes Hagens utsagn fortjener noen linjer i avisen er at jeg synes politikere bør holde seg for gode til å den slags forsøk på billige poenger. Det er med på å senke respekten for politikere og det politiske systemet rent generelt.