Lunner kommune, Gran kommune og Lunner - Gran brann og redning inviterer til informasjonskveld for styrer i borettslag, sameier og velforeninger i Lunner og Gran, tirsdag 30. august i kommunestyresalen i Lunner.

Hovedtema er hvordan du tar sikkerheten på alvor.

Usikre på regler

– Vi erfarer at flere styrer i boligselskaper er usikre på hvilket ansvar de egentlig har når det gjelder helse, miljø, sikkerhet, brannforebygging og egenberedskap, derfor samarbeider vi om en felles informasjonskveld.

Det sier Jenny Hemstad beredskapskoordinator i Lunner, Lisa Tolpinrud beredskapskoordinator i Gran og prosjektleder for «Trygt hjem for alle» i Lunner-Gran brann og redning Bjørg Lomsdalen Næss.

Lovpålagt

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Styrene skal bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet. I flere sameier, velforeninger og borettslag bor det blant annet mennesker som kan ha utfordringer med bevegelsesevne og reaksjonsevne, og da er det ekstra viktig med forebygging og sikre at alle hører røykvarslerne ved en brann.

Derfor kommer vi også inn på tema som hjelpemidler i tillegg til lovpålagte krav om hva styrene faktisk har ansvaret for. Det handler både om å bry seg om naboene, dele erfaringer og få informasjon om styrene sine ansvar i boligselskaper.

Egenberedskap i fokus

Det er positivt at flere nå fokuserer på sikkerhet og egenberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har drevet med kampanje for egenberedskap i mange år.

Med den forferdelige krigen i Ukraina, mer fokus på matforsyningsmangel og strømkriser er det nå flere som får på plass den rette beredskapen hjemme.

God egenberedskap vil være konsekvensreduserende ved mange uønskede hendelser, og bidra til at kommunen kan bruke ressursene på de mest akutte gjøremålene hvis noe skjer.

Håper å unngå dødsbranner

Vårt felles mål med kurskvelden er økt kunnskap om HMS, forebygging og egenberedskap.

– Vi håper å unngå dødsbranner, skadde og tap av verdier i brann, og at unge som eldre har et trygt hjem i Lunner og Gran, sier de tre damene og initiativtakerne Jenny Hemstad, Lisa Tolpinrud og Bjørg Lomsdalen Næss.

Påmeldingen skjer på epost og er bindende. Vi har et begrenset antall plasser.

Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld om sikkerhet og egenberedskap, tirsdag 30. august i Lunner kommunestyresal.

Vi ønsker alle våre innbyggere en riktig god sommer, ta vare på hverandre!