–Jeg har lyst til å takk ambulansetjenesten i Gran for utrolig god hjelp. De stilte opp når jeg virkelig trengte det, og det er på grunn av dem jeg fortsatt lever i dag, sier Svein fra Lunner.

Han ønsker å fortelle gjennom avisens spalter hvor god hjelp han har fått.

– Det er noen helt utrolige medmennesker og stiller opp på en måte som er helt enestående. Derfor fortjener de all mulig ros, sier han.