Det er rart det der, at samfunnet mener at tenner ikke er en del av kroppen. For hvis jeg trenger en operasjon da får jeg dekket det gjennom folketrygden, men ikke om det er noe som skjer med tennene. Da må de fleste av oss åpne lommeboka og betale sjøl, og noen ganger blir det også ganske dyrt.

Økonomi blir ansett som den viktigste årsaken til at mange av oss ikke drar til tannlegen for sjekk eller behandling, sjøl om vi har behov for det. I en undersøkelse gjort av SSB i 2016 sa halvparten at de ikke hadde råd, og det er familier med lavest inntekt som har de største utfordringene med tannlegebesøket. Det er jo ganske naturlig at husleie, mat og andre nødvendigheter prioriteres først.

For meg, og SV, er det helt åpenbart at tannhelse må være en av vår tids viktigste velferdsreformer.
I SVs alternative statsbudsjett tok vi derfor til orde for å tette et av velferdssamfunnets største hull. Tennene må forstås som en del av kroppen og komme inn under folketrygden slik som annen helsebehandling. Vi starter med å gi barn og unge rett til gratis tannbehandling fram til fylte 22 år. Det betyr at vi utvider dagens ordning for gratis behandling med tre år.

Les også

Tannbehandling der folk bor

Så er det med tannhelsesjekk og behandling av eventuelle hull en ting. Men hva om det er behov for kjeveortopedisk behandling? Altså, regulering. For det kan det også bli ganske store summer av. Nå finnes det noe moderasjon ut fra hvor stort behovet er, eller om søsken har hatt regulering før. Men det er fortsatt et stort innhugg i manges lommebok.

Vi liker ofte å sammenligne oss her i Norge, med de øvrige landene i Norden. Norge er faktisk det eneste landet i Norden hvor regulering ikke finansieres av den offentlige tannhelsetjenesten, og hvor all behandling i hovedsak skjer i privat spesialisttjeneste. Det vil SV endre. Derfor vil vi øke tilskuddet til regulering for barn som har behov for det, og samtidig sørge for at flere kan få regulering med påfølgende behandling i offentlig regi. Det bør skje gjennom fylkeskommunene som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i dag.

Noe av det fineste jeg opplever på jobb er når pasienter mestrer noe de har grudd seg veldig til, eller når vi kan bidra til at en pasient har tenner hen ønsker å smile med. For det gjør nemlig noe med deg når tennene og munnen er i en slik forfatning at du synes det er skamfullt å smile.

Derfor må vi tette hullet i velferdssamfunnet, og sørge for at tennene også i lovverket forstås som en del av kroppen og kommer inn under folketrygden. For SV begynner alt med barn og unge – derfor vil vi gjøre det billigere å få regulering, og som en start gi gratis tannbehandling fram til fylte 22 år. Slik kan vi sørge for at alle har råd til å ha en god tannhelse fram til hele reformen er på plass – hvor den sjølsagt må gjelde oss alle.