Telia fikk nei til telemast på Sølvsberget. Nå vil de bygge den lenger ned

Telia Towers Norway AS har søkt Gran kommune om å få sette opp ei 31 meter høy telemast med utstyrshytte i lia nedenfor Sølvsberget.