Denne første mandagen i mai blir det en litt annerledes temasamling i Ål kirke. Det blir et møte med Elias Blix og hans diktning. I sine salmetekster forener Blix natur og kristendom på en måte som kanskje ingen andre har klart det etter han.

Blix henter motiver både fra naturen og fra Bibelen, og på denne samlingen vil vi både få lytte til solosang og være med å synge noen av hans mest kjente salmer.

Vårsalmen kanskje framfor noen, er «No livnar det i lundar». Mange kjenner kanskje morgensalmen «Syng i stille morgonstunder» fra skolen, den gangen skoledagen startet med en salme eller «høveleg song», som det het. Og nesten like viktig som nasjonalsangen er fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland».

Randi Løchsen og Jan Erik Gulbrandsen forteller fra dikterens liv og viser naturbilder fra Helgelandskysten hvor han vokste opp.

Arne Haugestøl synger solo og Iver Olav Erstad sørger for musikk både fra orgel og piano.

Diakon Lene B. Rødningsby er med som tekstleser.