Et oppslag i Hadeland 23. august forteller at det er planer for mellom 60 og 80 nye boliger sørvest på Harestua. Det er daglig leder i Lunner Almenning som melder dette. For en kommune som sliter med å få til befolkningsvekst, er jo dette en gladnyhet.

LES OGSÅ: Nå skal det bli nytt boligfelt på Harestua: – Det er tenkt at det skal bli mellom 60 og 80 boliger

Men for dem som er opptatt av kommunens totale utvikling, er det en nyhet som har flere sider. Boligbygging krever offentlig tilrettelegging og infrastruktur, og skoler og barnehager. Kort sagt er boligbygging – eller mangel på sådan, i stor grad meg og bestemmer hvordan en kommune utvikler seg. At Lunner Almenning som dominerende tomteeier og forvalter er på banen, er helt «etter boka». At de har hatt avgjørende betydning for det meste av de seinere års utvikling i Lunner, kan neppe bestrides.

Men hvor er politikerne, som med sine planer og prioriteringer sitter med viktige styringsverktøy?

I forbindelse med siste valg rørte de jo litt på seg – for da skal jo bl.a. partiprogrammer skrives. AP og SP «vant» lokalvalget, og fordeler etter sedvane ordfører og varaordførervervene.

De sier blant annet: «Vi skal ha en ambisiøs bolig- og arealpolitikk der vi har attraktive boligtomter tilgjengelig i hele kommunen, og i større grad også legger til rette for spredt boligbygging». Og de vil «ta hele bygda i bruk, opprettholde grendene og godta spredt bosetting såframt denne ivaretar hensynet til landbruk og kulturlandskap».

Men som Vømmøl Spellmannslag sier: Det er itjnå som kjem tå se sjøl.

Så langt er det fortsatt Lunner Almenning som ufortrødent arbeider med og fremmer sin «politikk» – mens de folkevalgtes evne – eller vilje – til å konkretisere egne partiprogram er det vanskelig å få øye på. Og noen form for informasjon fra dem er ikke-eksisterende – som det var da de folkevalgte plutselig tok oss med inn i Viken.

Det kunne være nyttig om noen av disse, eller kommunens bo- og næringspådriver, forteller meg at «Stenseng, nå er du på tynn høst-is».

Men enn så lenge forventer jeg at alt blir ved det vante – ingen info – ingen debatt ...