I slutten av mai i fjor ble det holdt et informasjonsmøte på Roa, der særlig framtida til LOS var tema. Over 60 møtte, og ifølge referatet ønsket de frammøtte å få vite mer om hva de to interessentene for å kjøpe LOS tenkte å bruke stedet til.

Ifølge referatet i Hadeland, ble det lovet et slikt møte. Jeg ble til og med sitert i overskrifta etter møtet: «Dere slukket et lys, men nå er det tent nye håp». Dette var basert på hva jeg hørte og opplevde på møtet.

LES OM FOLKEMØTET: – Dere slukket et lys, men nå er det tent nye håp

Daværende leder i Kalvsjø vel, og fra i høst kommunestyrerepresentant er sitert slik: «For oss er det en trygghet å bli tatt med i prosessen. En åpen og god dialog er viktig, ikke minst for forutsigbarheten. I tillegg er det viktig at alle får samme informasjon».
Informasjonen om LOS etter maimøtet har gått mine ører og øyne forbi.

Jeg opplever den på samme nivå som da Lunner tok stilling til Innlandet eller Viken. Ordføreren siteres i Hadeland: «Som kjent tok Lunner og Jevnaker aktive valg om å gå til Viken, mens Gran ikke har tatt et like aktivt valg om å være i Innlandet. Jeg mener vi ikke hadde gjort jobben vår om vi ikke tok diskusjonen.»

Hvilke diskusjoner var de aktive valg resultat av? Hvor mange åpne debatt/informasjonsmøter var det lagt opp til? Er ordføreren selv fornøyd med Informasjonsnivået i de to nevnte sakene?

Er det andre som har noe å tilføye? Kanskje noen i Kalvsjø vel?