En viktig følelse for oss mennesker er å føle at vi blir sett – og verdsatt for det/den vi er!

Det er ikke like lett alltid! Som noen kjenner til har jeg gjennom lokalavisa i en del sammenhenger uttrykt stor skepsis til ulike vedtak og disposisjoner min kommune, Lunner, har stått for!

For stor del – med noen unntak – er svaret jeg har fått; øredøvende taushet!

De gidder ikke, eller har ingen interesse av, å svare en pensjonist på Kalvsjø!

Men nå har Lunner kommune bidratt til å gi meg følelsen av at en ikke er helt null verd.

I en epost fra kommunen her om dagen fikk jeg beskjed om at jeg skal få lov å betale 18 prosent mer i eiendomsskatt og kloakkavgifter enn i fjor! Tenk det – 18 prosent!

Har vi bygd på eiendommen siden i fjor? Nei! Har husstanden blitt en mer betydningsfull bidragsyter til kommunekassen? Ja!

Nysgjerrige lurer kanskje på: Hva har inntektene økt med?

Pensjonen har fått et løft på ganske nøyaktig 2,3 prosent. Dette betyr den svimlende sum av 700 kroner mer i måneden å rutte med når skatt er trukket fra.

Med dette rettes en takk til Lunner kommune – som setter så stor pris på vår eiendom og evne til avgiftsnivå!