Jeg har stadig sett uvettig kjøring langs veien, men i dag tok det kaka. I Olimbslinna møtte jeg en som tydeligvis hadde ekstremt dårlig tid. Her er det 50 og 60-sone, men den jeg møtte må ha kjørt minst dobbelt så fort. Det var omtrent så bilen lå på to hjul rundt svingen. Her har jeg både observert og havnet i nestenulykker selv mange ganger.

Det er uoversiktlig rundt svingene, og mange tar forbikjøringer på helt absurde plasser. Gjerne pga. en syklist, moped eller tungtransport. Jeg har en 10-åring som må krysse denne livsfarlige veien når han tar skolebuss. Det er ikke gangfelt eller lysregulert, og jeg grøsser ved tanken på at slike sjåfører ferdes langs veien. Hadde den jeg møtte i dag kommet når skolebarn krysset veien, så hadde «hen» ikke hatt sjanse til å stoppe. De hadde blitt meid ned!

Har man dårlig tid, så er det ikke verdt at liv skal gå tapt av den grunn. Det er også syklister, og dyr som ferdes langs denne veien! Skjerp dere råkjørere!

Jeg blir redd og sint når jeg ser sjåfører som dette!