Til helga blir store deler av Gjøvikbanen stengt: – Det skal bores 45 hull på Jaren stasjon

Oppdragsgiver Bane Nor melder at framdriften med ny Jaren stasjon går etter planene. I helga skal det bores fundament for kjørestrøm. Da stenges Gjøvikbanen mellom Roa og Gjøvik.