Mener du virkelig, på vegne av innbyggerne i Lunner, at hovedsykehus på Moelv er bra for oss i Lunner?

Samling av ressurser og kompetanse på et sted er meget bra, men hva med avstand ved øyeblikkelig hjelp? LMS er ikke et akutt tilbud. Det er ikke fritt sykehusvalg ved øyeblikkelig hjelp. Innbyggerne i Lunner vil få en avstand til sykehus og akutt hjelp, fra cirka 85 kilometer til cirka 100 kilometer. Til Ringerike sykehus er avstand fra cirka 30 til cirka 45 kilometer, mens det til A-hus er fra cirka 39 til cirka 55 kilometer.

Vet at det ikke er lett å endre tilhørighet til annet helseforetak, men vurderes det? Dette er en viktig sak for oss innbyggere i Lunner. Ønsker vi om et framtidig sykehustilbud på Moelv, Ringsaker?