Bompenger er tema om dagen, da har jeg et spørsmål. Er det riktig at vi som er oppsittere langs gamle riksveg 4 mellom Roa og Gran skal betale? Vi må bruke gamleveien uansett enten vi skal til Gran, Lunner eller Roa uten å kjøre store omveier når strekningen er ferdig utbygd. I Jevnaker har de fritak så vidt jeg vet. Svar forventes, men ikke noe tja, men rent ja eller nei.

På vegne av oppsitterne.

Gunder Thoresen