Gå til sidens hovedinnhold

Tilskudd til SFO for 1.-klassinger fra lavinntektsfamilier

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den forrige regjeringen etablerte en ordning hvor kommuner som ikke allerede har egne ordninger med gratis SFO, får mulighet til å søke om tilskudd for å etablere nye ordninger for lavinntektsfamilier. Kommunene har hatt mulighet til å søke om tilskudd til både heltids- og deltidsplasser, og dessuten tilskudd til å dekke eventuelle kostpenger i SFO.

Her finner man oversikt over hvilke 19 kommuner som har søkt på tilskudd for å gå gratis SFO for 1.-klassinger fra lavinntektsfamilier.

Både SV og AP har tidligere sagt at de vil gjøre SFO billigere og spesielt for folk med dårlig økonomi. Likevel er det kun et fåtall av kommunene som styres av disse partiene som har tatt seg bryet med å søke tilskudd til å gi 1.-klassinger fra lavinntektsfamilier gratis SFO.

Som lokalpolitiker fra Gran FrP, lurer jeg på hvorfor kommunen ikke har søkt om å delta i ordningen med gratis SFO.

Vi har derfor sendt inn skriftlig spørsmål til førstkommende kommunestyremøte om hva som er grunnen til at kommunen ikke har søkt om tilskudd til dette, og også bedt om en oversikt over antall familier i kommunen som defineres som lavinntektsfamilier, og hva kommunen gjør for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier ikke ekskluderes fra aktiviteter på grunn av økonomi.

Som mange sikkert har fått med seg, er vi i Gran FrP veldig opptatt av eldreomsorg, barnehage og skole, og (fiber) bredbånd til alle i kommunen. Vi prøver derfor å arbeide for best mulig oppvekstvilkår for barn og unge samtidig som vi skal ha en god eldreomsorg. Vi har en del andre områder også som vi holder på å fordype oss i, men disse tre-fire områdene har vi jobbet ekstra med i år. Når vi oppdager at kommunen kunne søkt om flere tilskudd, ønsker vi derfor å gjøre dem oppmerksomme på dette slik at vi kan få det enda bedre i kommunen vår.

Kommentarer til denne saken