Tilsynssak etter at pasient på Hadeland tok sitt eget liv

Fylkesmannen i Innlandet har åpnet tilsynssak etter «varsel om alvorlig hendelse».